Vytříděný olej svezeme do zařízení na recyklaci oleje.

Zde se nejprve zbaví hrubých nečistot a pošle na čistící linku.

Olej se dále čistí, aby se z něj odstranily veškeré nečistoty a zbytková voda.

Z vyčištěného odpadního oleje se stává hodnotná surovina pro výrobu druhé generace biopaliv do letadel a automobilů.